Esbovikens pensionärsklubb

Kontaktpersoner vid Esbovikens pensionärsklubb

Ordförande Olof Renvall
Mobil 0400-528 257, epost olof.renvall(at)gmail.com

Vice ordförande Tina Fabricius 
Mobil 050-5204248, epost tinafab(at)elisanet.fi

Sekreterare Kay Grahn
Mobil 040-5538768, epost kayc.grahn(at)gmail.com

Övriga funktionärer:

Värdinna och kassör Sonja Toppi

Bokförare Essi Othman

Resekoordinator Tina Fabricius

Ledamot  Leni Björkman

Ledamot Tor Wentzel


Klubbens representanter i ESP:s styrelse

Ordinarie Olof Renvall
Ersättare Tina Fabricius


Bli medlem i Esbovikens pensionärsklubb

För en anspråkslös medlemsavgift får Du tillträde till vår verksamhet och så får Du naturligtvis pensionärsförbundets medlemstidning "God Tid" som utkommer med 9 nummer per år.


Du kan ringa ordförande eller du kan fylla i formuläret under rubriken Bli medlem och sedan klicka på Skicka så går Din medlemsansökan vidare och vi kontaktar Dig inom kort.