Esbovikens pensionärsklubb

Välkommen till Esbovikens pensionärsklubb

Esbovikens pensionärsklubb är en av de åtta klubbarna inom Esbo svenska pensionärer rf. Vi träffas varannan onsdag kl. 14.00 i Sökö servicehus, Sökö Leva och Bo Sökösvängen 7. Höstsesongen startar vi i september och vårsesongen i januari. Datum för och information om klubbmötena ges via vårt informationssysten Desky, på Hbls föreningsspalter måndagar och klubbens hemsida under Program. Via Desky nås alla klubbmedlemmar som har registrerad e-post adress i vårt medlemsregister.

Klubben bjuder på varierande program och trevlig samvaro. Klubben ordnar utfärder och firar födelsedagsfest för klubbens jubilarer. Medlemmarna kan också delta i huvudföreningens aktiviteter som t.ex. boccia, seniordans, körsång, frågesport, friluftsdag, teaterbesök m.m.

Ordförande Olof Renvall
Mobil 0400-528257, epost olof.renvall(at)gmail.com

Sekreterare Kay Grahn 

Mobil 040-553 8768, epost kayc.grahn@gmail.com

 

Esbovikens pensionärsklubb är en klubb inom föreningen >>Esbo svenska pensionärer

 

ESP:s Facebook-sida