Esbovikens pensionärsklubb

Esbovikens Pensionärsklubb

                                                                                                     

Preliminärt program                                                                                     Rev 3.10.2022

 

Plats föe klubbbmöten Sökö Leva och bo, Sökösvängen 7 med början kl.14.00.                                                  

Närmare info ger ordf. Olof Renvall, 0400-528 257, e-post olof.renvall(at)gmail.com eller Kay Grahn 040 553 8768, e-post kayc.grahn@gmail.com

Hemsida:www.esbo.spfpension.fi/klubbarna, Esbovikens pensionärer.

 

Klubbmöten hösten 2022

7.9                 Höststart, kaffe- o pratmöte

21.9               IT-specialist Andreas Höglund. Att tänka på när du köper en ny mobil eller pekplatta

5.10               Bingo samt diskussion och ideér om klubbens verksamhet

19.10             Ordförande Gustav Båsk berättar om ESPs 50 åriga historia

2.11               Lättsam frågesport med Kalle, Sven-Ivar och Björn

16.11             Jubilarfest med underhållning av orkestern Swing It   

30.11             Kurt Salvén, klubbmedlem, berättar och visar bilder om förändrat/förstört  Helsingfors

7.12               Årsmöte

14.12             Julfest

Klubben bjuder på kaffe vid höstens möten!

Styrensen förbehåller sig rätt till ändringar i programmet.

Sesongen 2023 inleds onsdag 11.1. Närmare program för våren ges i december 2022.

 

Andra program

BOCCIA i Dalsviks bollhall to kl.09.45 Kontaktpers.: Christina Rantasaari, tel:0407394137.

Pensionärskören FURORNA övar i Olars kyrka tisd.kl.14-16.Kontaktpers.Benita Bärlund, tel. 050-5911399.

Seniordans i gymnastiksalen i Hagalunds servicecenter onsdagar kl.12.15-13.35 och i Köklax, servicecentralen Leva och bo måndagar kl.16.30-17.30.